ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


จัดนิทรรศการเพาะเห็ดที่ธกส. สาขาตระการพืชผล 15 ม.ค. 2544
วันที่ 23/03/2011   10:25:11

จัดนิทรรศการเพาะเห็ดที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตระการพืชผล เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2544

     

     ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *ผลงานที่ผ่านมา

ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับ วันที่ 24/03/2011   10:27:33
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ส่งนักศึกษาฝึกงานที่สวนเห็ดตระการ มี.ค.-เม.ย. 2554 วันที่ 24/03/2011   09:19:33
ดูงานเพาะเห็ด เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2553 วันที่ 22/03/2011   14:35:55
อบรมเพาะเห็ดที่สวนเห็ดตระการ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2552 วันที่ 22/03/2011   21:48:48
บ้านทุ่งเจริญ อ.ตาลสุม เข้าศึกษาดูงานเพาะเห็ด เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2550 วันที่ 22/03/2011   14:37:09
คุณศักดิ์ชัย รับใบประกาศนียบัตร ในงานวันเกษตรกร 18 พ.ค. 2550 วันที่ 22/03/2011   14:37:51
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2550 วันที่ 2-11 มี.ค. 2550 วันที่ 22/03/2011   14:38:02
การศึกษานอกโรงเรียนอ.พนา จ.อำนาจเจริญ จัดอบรมเพาะเห็ดขอนขาว 27ก.พ.2550 วันที่ 23/03/2011   11:22:38
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมการเพาะเห็ด ที่สวนเห็ดตระการ 15-18 ก.ย. 2548 วันที่ 23/03/2011   10:49:06
โครงการเพาะเห็ดฟางจากก้อนเห็ดเก่า อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 16 ส.ค. 2548 วันที่ 22/03/2011   14:41:22
การสัมมนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 8-9 ส.ค. 2548 วันที่ 22/03/2011   14:38:45
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเกษตรอุบล 30 มิ.ย. 2548 วันที่ 23/03/2011   11:17:49
งานเลี้ยงต้อนรับ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ 22 มิ.ย. 2548 วันที่ 23/03/2011   10:40:35
เข้าบรรยายการเพาะเห็ดในเรือนจำอุบล 23 ก.พ. 2547 วันที่ 22/03/2011   14:40:56
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ธกส.ตระการพืชผล 21 ส.ค. 2546 วันที่ 22/03/2011   14:38:54
โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง เข้าศึกษาวิชาการเพาะเห็ด 11 ม.ค. 2544 วันที่ 23/03/2011   10:45:10
จัดงานที่สมาคมเกษตรก้าวหน้า ตระการ 5 ม.ค. 2544 วันที่ 23/03/2011   10:51:54
จัดนิทรรศการ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 3 ม.ค. 2544 วันที่ 23/03/2011   10:07:55
สมาคมเกษตรก้าวหน้าพาชาวปาปัวนิวกินี ดูงานส่วนเห็ดตระการ 1 ม.ค. 2544 วันที่ 23/03/2011   10:50:46แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.